PCB

Före 2013 års utgång ska alla fastigheter vara fria från PCB. Är din det?
PCB

Polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. I slutet av 1970-talet förbjöds ämnet i Sverige men pga. långa nedbrytningstider finns det fortfarande mycket PCB kvar än idag. Det vanligaste är att PCB förekommer i fogar dessutom är ämnet cancerframkallande för människan. Sanering är av avgörande betydelse för att undvika de allvarliga hälsorisker som ämnet för med sig.

Sanera utför dessa saneringar, kontakta oss så berättar vi mer.