Vad gör jag om jag misstänker att det finns asbest i ett utrymme där rivning skall ske?

Sanera har full behörighet för sanering av asbest, vid misstanke om förekomst tar vi prover innan påbörjat arbete , skulle analysen påvisa asbest skickas anmälan in till arbetsmiljöverket och rivning kan starta efter 48 timmar.