Hur hanterar ni damm som uppstår vid rivning?

Sanera utför dagligen dammfria rivningar och saneringar, både i hemmet med kvarboende och på arbetsplatser med pågående verksamheter. Detta är möjligt tack vare vårt innehav av marknadens modernaste och effektivaste luftreningssystem. Tillsammans med vår utbildade personal ser vi till att luften inom arbetsområdet renas och att spridning av damm mot intilliggande utrymmen ej förekommer.